Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2022

XEM TUỔI KẾT HÔN - NĂM CẤM KỴ KẾT HÔN ĐỐI VỚI PHỤ NỮ

  NĂM CẤM KỴ KẾT HÔN ĐỐI VỚI PHỤ NỮ

By Trọng Hậu Feng Shui

Các cụ luôn luôn căn rặn rằng: "Tậu xe, cưới vợ, làm nhà. Trong ba việc lớn cẩn thận là hơn".

Đúng vậy, đây là 3 công việc quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Việc xem ngày kết hôn có ảnh hưởng rất lớn tới mối quan hệ và tương lai của mỗi lứa đôi.

Tuy nhiên, khi xem ngày giờ kết hôn, hầu hết mọi người đều rất ít để ý đến năm kiêng kỵ kết hôn đối với Nữ mệnh. Đây là một sai lầm rất dễ mắc phải.

Theo Phong thủy Trung Quốc: Năm cấm kỵ hôn nhân của nữ, là từ năm Mão khởi Tý, đếm nghịch đến trên Thái tuế năm đó, gặp phải cầm tinh tuổi gì thì đấy tức là Lưu niên mà nữ mệnh cấm kỵ xuất giá.

Nữ mệnh tuổi TÝ, cấm kỵ kết hôn vào năm MÃO;

Nữ mệnh tuổi SỬU, cấm kỵ kết hôn vào năm DẦN;

Nữ mệnh tuổi DẦN, cârn kỵ kết hôn vào năm SỬU;

Nữ mệnh tuổi MÃO, cấm kỵ kết hôn vào năm TÝ;

Nữ mệnh tuổi THÌN, cấm kỵ kết hôn vào năm HỢI;

Nữ mệnh tuổi TỴ, cấm kỵ kết hôn vào nám TUẤT;

Nữ mệnh tuổi NGỌ, cấm kỵ kết hôn vào năm DẬU;

Nữ mệnh tuổi MÙI, cấm kỵ kết hôn vào năm THÂN;

Nữ mệnh tuổi THÂN, cấm kỵ kết hôn vào năm MÙI;

Nữ mệnh tuổi DẬU, cấm kỵ kết hôn vào năm NGỌ;

Nữ mệnh tuổi TUẤT, cấm kỵ kết hôn vào năm TỊ;

Nữ mệnh tuổi HỢI, cấm kỵ kết hôn vào năm THÌN.

Năm cấm kỵ hôn nhân của nữ mệnh ớ trên là chân quyết hung niên khi nam dựng vợ gái gả chồng của tổ tiên chúng ta lưu truyền lại.

Sau khi biết cách tính năm kiêng kỵ kết hôn đối với Nữ mệnh, các bạn kết hợp xem năm cấm kỵ kết hôn với Nam mệnh. Xem xong cần hết sức tránh, không nên phạm phải, như vậy thì cuộc sống hôn nhân sau này của các bạn chắc chắn sẽ thuận lợi hơn.

Mặc dù ở thời đại văn minh và khoa học hiện đại chúng ta không cần phải quá câu nệ vào loại cấm kỵ này.Tuy nhiên, không được giống như một số người, luôn mồm luôn miệng quở trách nó là mê tín, tùy tiện kết hôn, kết quả thì sau khi kết hôn thường không hài lòng, nếu không phải là hôn nhân biến động thì cũng là cãi cọ suốt ngày, thật khiến cho người ta khó chịu.

Nếu có thể làm tốt công tác chuẩn bị trước hôn nhân, cặp đôi nên mời một thầy trạch cát giúp chọn năm tháng ngày giờ kết hôn giúp thì cũng không đến nỗi có bi kịch xảy ra sau này và cũng không phải bận tâm, áy náy.

Chúc các bạn Vạn sự như ý, cát tường!

 

THAM KHẢO BÀI VIẾT HAY 

1. DỊCH VỤ XEM NGÀY KẾT HÔN CÁT TƯỜNG 

2. SƯ TỬ ĐÁ - NHỮNG CHÚ Ý KHI BÀY TRÍ 

3. CÁCH XEM HƯỚNG NHÀ CHUNG CƯ 

4. CÁCH TÍNH SỐ BẬC CẦU THANG THEO VÒNG TRƯỜNG SINH 

5. PHƯƠNG VỊ TỐT NHẤT CỦA BAN CÔNG 

6. NHỮNG KIÊNG KỴ KHI BỐ TRÍ BAN THỜ 

7. BỐ TRÍ PHÒNG LÀM VIỆC THEO PHONG THỦY 

8. PHÒNG NGỦ CỦA NGƯỜI GIÀ, NGƯỜI CAO TUỔI THEO PHONG THỦY 

9. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P01   

10. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P04   

11. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P03   

12. MỆNH KHUYẾT MỘC - PHƯƠNG PHÁP BỔ TRỢ VẬN MỆNH    

13. MỆNH KHUYẾT THỦY - PHƯƠNG PHÁP CẢI VẬN   

XEM NGÀY KẾT HÔN - NĂM CẤM KỴ KẾT HÔN ĐỐI VỚI NAM GIỚI

  NĂM CẤM KỴ KẾT HÔN ĐỐI VỚI NAM GIỚI

By Trọng Hậu Feng Shui

 

Tậu xe, cưới vợ, làm nhà chính là 3 công việc quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Việc xem ngày kết hôn có ảnh hưởng rất lớn tới mối quan hệ và tương lai của mỗi lứa đôi.

Tuy nhiên, khi xem ngày giờ kết hôn, hầu hết mọi người đều rất ít để ý đến năm kiêng kỵ kết hôn đối với Nam mệnh. Đây là một sai lầm rất dễ mắc phải.

Theo Phong thủy Trung Quốc: để tìm tuổi cấm kỵ kết hôn trong một năm nào đó đối với Nam mệnh chúng ta đếm từ Địa chi của năm dự định kết hôn, đếm thuận theo từng địa chi cho đến vị trí Địa chi thứ 6 thì dừng lại, vị trí Địa chi thứ 6 này chính là tuổi của Nam mệnh cần phải kiêng kỵ.

Ví dụ: Năm 2022 dự định kết hôn, 2022 là Nhâm Dần, đếm thuận từ Dần - Mão - Thìn - Tị - Ngọ - Mùi. Mùi chính là vị trí của Địa chi thứ 6, vì vậy Nam mệnh tuổi Mùi cấm kỵ kết hôn vào năm Dần. Tương tự, năm 2023 là năm Quý Mão, Nam mệnh tuổi Thân gặp cấm kỵ, không được kết hôn.

Khi tính toán, chúng ta có thể tính ngược lại bằng cách dựa vào tuổi của Nam mệnh rồi tìm ngược lại, trước cầm tính 5 cung vị chính là năm cấm kỵ kết hôn đối với Nam mệnh.

 

Nếu các bạn chưa rõ phép tính, mình xin tóm tắt năm cấm kỵ kết hôn đối với từng tuổi như sau:

1. Nam mệnh tuổi TÝ, cấm kỵ kết hôn vào năm Mùi.

2. Nam mệnh tuổi SỬU, cấm kỵ kết hôn vào năm THÂN.

3. Nam mệnh tuổi DẦN, cấm kỵ kết hôn vào năm DẬU.

4. Nam mệnh tuổi MÃO, cấm kỵ kết hôn vào năm TUẤT.

5. Nam mệnh tuổi THÌN, cấm kỵ kết hôn vào năm HỢI.

6. Nam mệnh tuổi TỊ, cấm kỵ kết hôn vào năm TÝ.

7. Nam mệnh tuổi NGỌ, cấm kỵ kết hôn vào năm SỬU.

8. Nam mệnh tuổi MÙI, cấm kỵ kết hôn vào năm DẦN.

9. Nam mệnh tuổi THÂN, cấm kỵ kết hôn vào năm MÃO.

10. Nam mệnh tuổi DẬU, cấm kỵ kết hôn vào năm THÌN.

11. Nam mệnh tuổi TUẤT, cấm kỵ kết hôn vào năm TỊ.

12. Nam mệnh tuổi HỢI, cấm kỵ kết hôn vào năm NGỌ.

Sau khi biết cách tính năm kiêng kỵ kết hôn đối với Nam mệnh, các bạn cần hết sức tránh, không nên phạm phải, như vậy thì cuộc sống hôn nhân sau này của các bạn chắc chắn sẽ thuận lợi hơn.

Chúc các bạn Vạn sự như ý, cát tường!

 

 

THAM KHẢO BÀI VIẾT HAY 

1. DỊCH VỤ XEM NGÀY KẾT HÔN CÁT TƯỜNG 

2. SƯ TỬ ĐÁ - NHỮNG CHÚ Ý KHI BÀY TRÍ 

3. CÁCH XEM HƯỚNG NHÀ CHUNG CƯ 

4. CÁCH TÍNH SỐ BẬC CẦU THANG THEO VÒNG TRƯỜNG SINH 

5. PHƯƠNG VỊ TỐT NHẤT CỦA BAN CÔNG 

6. NHỮNG KIÊNG KỴ KHI BỐ TRÍ BAN THỜ 

7. BỐ TRÍ PHÒNG LÀM VIỆC THEO PHONG THỦY 

8. PHÒNG NGỦ CỦA NGƯỜI GIÀ, NGƯỜI CAO TUỔI THEO PHONG THỦY 

9. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P01   

10. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P04   

11. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P03   

12. MỆNH KHUYẾT MỘC - PHƯƠNG PHÁP BỔ TRỢ VẬN MỆNH    

13. MỆNH KHUYẾT THỦY - PHƯƠNG PHÁP CẢI VẬN   

14. KHÓA HỌC PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG PHI TINH   

15. PHONG THỦY BIỆT THỰ ĐƠN LẬP - PHÉP NGHIỆM CHỨNG 

XEM TUỔI KẾT HÔN - NĂM CẤM KỴ KẾT HÔN ĐỐI VỚI PHỤ NỮ

   NĂM CẤM KỴ KẾT HÔN ĐỐI VỚI PHỤ NỮ By Trọng Hậu Feng Shui Các cụ luôn luôn căn rặn rằng: "Tậu xe, cưới vợ, làm nhà. Trong ba việc lớn...